assessment
 
A B R I O N
Mediation
Assessment
Outplacement
Psychologisch adviesbureau
Mediation
Assessment
Outplacement
Route naar Abrion vanuit Eindhoven Maastricht Nijmegen Roermond Venlo
overzicht van assessment, mediation, outplacement en andere producten
informatie over kwalificaties, competenties en kwaliteit etc
Homesite Abrion Assessment
Home
Informatie
Producten
Contact
Links
Routebeschrijving
Een assessment is een grondige en gedragsgerichte evaluatiemethode, die een nauwkeurige voorspelling van toekomstige prestaties toelaat. Zo'n assessment kan zowel in een groep als individueel gebeuren.

Bij Abrion kan een assessment (ook wel assessment-center genoemd) ingezet worden bij beantwoording van verschillende vraagstukken. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verkrijgen van meer informatie over een sollicitant, aan een potentieelmeting (ook wel ontwikkel-assessment genoemd) of aan de geschiktheid voor het volgen van een (al dan niet dure) opleiding.

Bij assessment gaat het om aspecten van persoonlijkheid, intelligentie, ook wel cognitieve capaciteiten genoemd, eventueel aangevuld met specifieke (werk) ervaring en motivatie. Kenmerkend voor assessment is dat de nadruk ligt op het beoordelen van het totale gedrag. Met assessment wordt dan ook bedoeld: het in kaart brengen van functierelevant gedrag, kennis, vaardigheden en capaciteiten. Aan de basis van een assessment ligt steeds een uniek competentieprofiel (op maat van het bedrijf en de functie).

Ook een competentiegericht interview kan deel uitmaken van een assessment. In dat interview worden de vooropgestelde competenties op een gestructureerde en gedragsgerichte manier bevraagd. Tijdens het gesprek wordt ook uitgebreid stilgestaan bij ervaring, motivatie en ambities. Bij Abrion is het ook mogelijk dat praktijksimulatie of rollenspel vervangen wordt door een computersimulatie.

Een assessment duurt in principe een hele dag, maar de duur kan wat variŽren al naar gelang de vraagstelling en wensen van de klant. De waarde van een assessment is gelegen in het wetenschappelijk verantwoord advies, voor het verkrijgen van een zo goed mogelijke match tussen personeel en functie.