mediation
 
A B R I O N
Mediation
Assessment
Outplacement
Psychologisch adviesbureau
Mediation
Assessment
Outplacement
Route naar Abrion vanuit Eindhoven Maastricht Nijmegen Roermond Venlo
overzicht van assessment, mediation, outplacement en andere producten
informatie over kwalificaties, competenties en kwaliteit etc
Homesite Abrion Mediation
Home
Informatie
Producten
Contact
Links
Routebeschrijving
Mediation:
Waar mensen samen werken, kunnen conflicten ontstaan. Deze kunnen de dagelijkse gang van zaken ernstig verstoren. Indien conflicten niet adequaat worden aangepakt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de betrokken mensen, de groep waartoe zij behoren of zelfs de bredere organisatie. Niet alle conflicten zijn echter nadelig voor de organisatie. Meningsverschillen binnen groepen leiden soms tot meer creatieve en kwalitatief betere oplossingen voor problemen.

Wanneer wordt mediation vaak toegepast?

In principe leent elk geschil zich voor conflictbemiddeling. Of het nu gaat om een zakelijke kwestie of een conflict in de privésfeer.

Enkele voorbeelden zijn:

 •        Een conflict tussen partners binnen een bedrijf.
 •        Een kwestie tussen opdrachtgever en een aannemer.
 •        Een geschil met uw werkgever.
 •        Een burenruzie.
 •        De condities waaronder een samenlevingscontract kan worden ontbonden.
 •        Een geschil bij een erfenis.

Waarom hulp van Abrion?

Bij mediation is het van belang kennis en vaardigheden te bezitten op het gebied van conflicthantering. Daarmee wordt het mogelijk conflictsituaties te herkennen en analyseren. Door het herkennen en duidelijk maken van wat er speelt, krijgen de partijen feedback over de eigen stijl van conflicthantering en de dynamische relatie tot elkaar. Natuurlijk is het duidelijk dat verschillende situaties vragen om een verschillende aanpak. Door ervaring en opleiding draagt Abrion bij mediation op deskundige wijze bij aan het vinden van oplossingen in gemeenschappelijk belang tussen mensen die een geschil of conflict met elkaar hebben. Dit wordt gedaan vanuit een rol als mediator door het slaan van bruggen tussen partijen waardoor verdere escalatie wordt voorkomen en échte communicatie op gang komt en gaande blijft.

Waaruit bestaan de voorwaarden bij mediation?

 • U en de andere partij moeten bereid zijn om mee te werken. Daarmee is de eerste stap op weg naar een oplossing gezet.
 • Een goede voorbereiding is het halve werk. Het is goed om voor uzelf in het kort te omschrijven waar het geschil over gaat en over welke punten u in ieder geval wilt praten.
 • Deelname aan mediation is vrijwillig en u kunt er op elk moment mee stoppen. Aan de andere kant betekent deelname aan mediation wel dat u bereid bent om u optimaal in te spannen om tot een oplossing te komen.

Hoe werkt mediation?

Voor mediation kunnen beide partijen het initiatief nemen. Als het geschil geschikt is voor mediation, benadert de mediatior de partijen en verstrekt waar nodig aanvullende informatie. Zodra beide partijen dan met de mediation akkoord gaan, organiseert de mediatior een eerste bijeenkomst. Meestal zullen er meerdere bijeenkomsten nodig zijn om tot een oplossing te komen, die voor alle partijen acceptabel is. De mediator zelf is geen partij in het conflict en zal zijn neutraliteit bewaren en de partijen bewust maken van de gedachten en belangen van de ander. Vertrouwelijkheid staat centraal. Wat tijdens de mediation naar voren komt blijft binnen de muren. Op deze manier kunt u in alle openheid informatie en voorstellen bespreken. De mediator probeert te achterhalen waar het geschil in essentie over gaat. Hij inventariseert welke punten er opgelost moeten worden en welke factoren tot nu toe een oplossing in de weg hebben gestaan. Een andere belangrijke taak van de mediator is het duidelijk maken welke alternatieven men heeft en wat de valkuilen daarbij zijn. Vervolgens begeleidt hij beide partijen bij het vinden van een oplossing. U wordt beiden gestimuleerd om met elkaar mee te denken, zodat u de belangen van de ander beter begrijpt.
De oplossing
Door hulp van Abrion bij mediation zijn vaak creatievere oplossingen mogelijk dan in een louter zakelijke, juridische procedure. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruitziet. Soms ligt die in de sfeer van de onderlinge communicatie, soms is het een puur zakelijke oplossing. Dit maakt dat ook na enige tijd de partijen meer tevreden zijn over de gevonden oplossing en vaak beter bereid zich te houden aan de gemaakte afspraken.

Wat zijn de voordelen?

 • Mediation is maatwerk. Niemand anders dan u en de andere partij bepalen wat er in de uiteindelijke overeenkomst komt te staan.
 • Mediation is een goede manier om tot een snelle oplossing te komen.
 • Mediation is vaak financieel voordelig. Voor beide partijen geldt dat mediation over het algemeen minder kost dan een reguliere rechtsgang.
 • Behoud van de relatie omdat tijdens mediation beide partijen de gelegenheid krijgen uit te spreken wat hen dwarszit.

Omdat ieder conflict uniek is, betekent dit bij Abrion dat ieder mediationtraject maatwerk is. Het is daardoor altijd mogelijk zaken aan te passen aan de wensen van de klant.