A B R I O N
Mediation
Assessment
Outplacement
Mediation
Assessment
Outplacement
Route naar Abrion vanuit Eindhoven Maastricht Nijmegen Roermond Venlo
overzicht van assessment, mediation, outplacement en andere producten
informatie over kwalificaties, competenties en kwaliteit etc
Homesite Abrion venlo assessment center
Home
Informatie
Producten
Contact
Links
Routebeschrijving
Assessments
Een assessment bij Abrion kan ingezet worden bij het beantwoorden van verschillende vraagstukken. Bijvoorbeeld om meer informatie over het potentieel van een sollicitant te krijgen of meer zicht op de geschiktheid voor het volgen van een (dure) opleiding.
De waarde van een assessment is gelegen in het wetenschappelijk verantwoord advies, voor het verkrijgen van een zo goed mogelijke match tussen kandidaat en functie of opleiding.
Een assessment duurt in principe een hele dag, waarin al naar gelang de vraagstelling en wensen van de opdrachtgever zaken als persoonlijkheid en capaciteiten worden gemeten. Dit gebeurt altijd in combinatie met een interview, eventueel aangevuld met praktijkproeven of rollenspel.

Mediation
Mediation is conflictbemiddeling, waarbij de bemiddelaar een interventie verricht om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen die voor allen aanvaardbaar is. De mediator neemt hierbij een neutrale positie in en is zelf geen partij in het conflict. Mediation is vooral nuttig als de communicatie verstoord is. Een mediationtraject bestaat meestal uit meerdere gesprekken. Deze vorm van bemiddeling wordt bij conflicten vaak ingezet als alternatief voor een rechtzaak, maar ook lichtere arbeidsgerelateerde conflicten lenen zich prima voor mediation.

Outplacement
Soms maken een fusie, gewijzigde concurentieverhoudingen, economische ontwikkelingen of het niet aansluiten van de ambitie van een medewerker, dat deze niet meer past binnen een organisatie.
Vanwege een veelvoud aan redenen kan het nodig zijn de medewerker ondersteuning te bieden bij het zoeken naar een nieuwe baan.
In dit soort gevallen is een outplacement een goede optie.

Beroepskeuzetesten
Dit type psychologisch onderzoek is er op gericht een zo goed mogelijke match te vinden tussen de kandidaat en een baan. Hierbij draait het voornamelijk om interesses, maar ook  persoonlijkheidseigenschappen en capaciteiten kunnen afhankelijk van de vraag een rol spelen.

Competentie testen
Hierbij wordt gekeken naar de afzonderlijke vaardigheden, kennis en attitudes (houdingen) die iemand in staat stellen om zijn professionele taken succesvol uit te voeren. Het gaat hierbij om dat wat iemand moet kunnen om een functie uit te oefenen.

Test van psychische belastbaarheid
Bij dit onderzoek gaat het voornamelijk om persoonlijkheidseigenschappen in relatie tot arbeid, in combinatie met een capaciteitsmeting. Dit type onderzoek kan bijvoorbeeld van belang zijn bij iemand die met psychische klachten is uitgevallen of bij dreigend verzuim omdat de psychische belastbaarheid is verminderd. Uit dit type onderzoek kunnen aanknopingspunten voortvloeien voor verdere begeleiding, indien nodig.

Functiegeschiktheid
Dit type onderzoek wordt toegepast om te zien of iemand geschikt is voor een functie zoals deze al uitgevoerd wordt of voor een nieuw te verwerven functie. Het testprogramma bestaat uit persoonlijkheidstesten, capaciteitentesten en een interview, toegespitst op de functie-eisen.

Scholingsmogelijkheden
Ook wel vaker meting van opleidingsgeschiktheid of potentiaalmeting genoemd. Hierbij gaat het zowel om geschiktheidsvragen alsook om ontwikkelingsgerichte vraagstukken. De spil van dit onderzoek is een psychologisch onderzoek gericht op werk- en denkniveau Ún op persoonlijkheidseigenschappen, voor zover deze relevant zijn voor de functie of de persoonlijke ontwikkeling. Er kan ook worden getoetst op managementpotentieel (praktisch uitvoerend of gericht op strategische functies) door zowel een psychologisch onderzoek in te zetten als een aanvullend onderzoek via praktijksimulaties.

Coaching
Coaching vindt plaats door middel van persoonlijke gesprekken. Coaching bij Abrion is zakelijk en persoonlijk, confronterend maar ook hartelijk, uitnodigend en uitdagend. Het doel is beter functioneren, vanuit eigen kracht, met plezier in je werk, energie, zelfinzicht, en doelgerichtheid.